ETA CRM

ETA CRM

İş Süreçlerinizi Mentor CRM ile yönetin verimliliğinizi arttırın. Mevcut Müşterilerinizi Koruyun, Satışlarınızı Arttırın , Yeni Müşteriler Kazanın.

Müşteri / Tedarikçi Yönetimi

– Gerçek ve Potansiyel Cariler Oluşturun. Potansiyel Müşterilerinize teklifler gönderin istediğiniz zaman gerçek cariye dönüştürün.

– Teklif , Sipariş , Görüşme , Tahsilat , Ödeme , Raporlar modüllerine ait detaylara tek ekrandan ulaşın.

– Yeni Cari açılışlarında kurallar belirleyin. Kural dışında kayıt yapılmasına izin vermeyin.

– Kullanıcıların yeni cari açma ve cari güncelleme , silme , düzenleme işlemlerini yetkilendirin.

– Firmalardan Aldığınız veya Firmalara Verdiğiniz Teminat Çek ve Senetlerinizin takibini yapın.

– Firma Sözleşme ve Mail Order detaylarını girin ve saklayın.

– Müşterilerinize özel dökümanları kaydedin ve yönetin.

Aktivite / Görev Yönetimi

– Aktivite yönetimi ile Toplantılarınızı Önemli Notlarınızı Oluşturup Hatırlatma Olarak Kaydedebilirsiniz.

– Kullanışlı Takvim Özellikleri ile Toplantı ve Görevlerinizi Rahatça Düzenleyip Kontrol Edebilirsiniz.

– Bütün Görüşmeleri, Toplantılarınızı, Diğer Ekip Arkadaşlarınıza Atayacağınız Görevleri Kontrol Edebilirsiniz.

– Müşterilerinize Ait Önemli Notlar veya Zamanı Geldiğinde Satışını Gerçekleştirmenizi Sağlayacak Hatırlatmalar oluşturulur.

Görüşme / Hatırlatma Yönetimi

Tüm Carilerle Yapmış Olduğunuz Görüşmeleri Not Ederek Müşteri Talep Ve Şikayetlerini Güncel Tutun. Görüşme Tipine Göre Zorunlu Sorular Sorarak Anket vb. Dökümanlar Oluşturun. Müşterilerinizle İlişkilerinizi Bu Sayede Sürekli Güncel Tutun.

Ödeme ve Tahsilatlarınız ile ilgili Hatırlatmalar Ekleyin, Mentor CRM size ilgili gün ve saati hatırlatsın.

Teklif / Sipariş Yönetimi

İlk verilen teklif aşamasından satış gerçekleşene kadar tüm adımları yönetebilir, satış ekibinizin performansını sürekli takip edebilirsiniz.

Teklifi mail olarak gönderin. Gönderilen tekliflerinizi yönetin.

Tekliflerin revizelerini takip ederek ilk ve son teklif arasındaki farkları size sunar.

Çok dövizli teklif hazırlayabilirsiniz.

Varolan teklifi kopyalamaya imkan verir.

Teklif verme esnasında kar/zarar detaylarını görerek maliyet altına düşmenizi engeller.

Tekliflerin Reddedilme Durumlarını Raporlar.

Siparişlerin Parçalı kapanmasını sağlar.

Stok Revizelerini Kontrol Eder.

Carilere Özel Stok Rezervi oluşturmaya imkan verir.

Cari bazlı Stok Fiyat bilgilerinin sistemden otomatik olarak çeker.